Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru

LGD – Lider Dolina Strugu zaprasza wszystkich mieszkańców, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowanych przez Zarząd LGD Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji, które będą podstawą przyznawania dofinansowania w ramach naborów ogłaszanych w perspektywie finansowej 2023-2027.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiego rodzaju uwag za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem załączonego Formularza zgłaszania opinii, uwag, wniosków do dnia 22 maja 2024 r. na adres:biuro@liderds.ostnet.pl.

Więcej informacji odnośnie zaproponowanej treści kryteriów można uzyskać dzwoniąc pod nr. 17 230 10 99.