AKTUALIZACJA LSR

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  23 maja 2024 r. włącznie, do godziny 15:00.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z aktualizacją LSR, które odbędzie się w dniu 21.05.2024 r. o godzinie 13:00 w siedzibie LGD Lider Dolina Strugu w Tyczynie, ul. Kościuszki 8.

Z propozycją zmian zapisów LSR można zapoznać się w Biurze LGD lub przez pobranie załączonego dokumentu.

Propozycja aktualizacji LSR

Wniosek o wprowadzenie zmian w LSR