26 podkarpackich lgd podpisało umowy ramowe

W dniu wczorajszym odbyło się oficjalne podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które będą realizowane w latach do roku 2029.

W tym wydarzeniu wzięli również przedstawiciele naszej LGD – Prezes Zarządu – Małgorzata Bazan oraz Wiceprezes Zarządu -Jerzy Kocój. Podpisanie umowy jest wynikiem długiego procesu tworzenia i oceny LSR, który zakończył się dla nas ogromnym sukcesem. Podpisanie umowy oznacza realizację do roku 2029 Lokalnej Strategii Rozwoju, którą tworzyliśmy wspólnie z lokalną społecznością.
Nowością w tej perspektywie finansowej jest rozszerzenie zakresu Strategii o środki Europejskiego Funduszu Społecznego +, w naszym przypadku to dodatkowe 729 074,00 EUR na wdrażanie i 165 495,33 EUR na Zarządzanie LSR.

Łączny budżet LSR na wdrażanie i zarządzanie LSR to 2 457 069,33 EUR! Już teraz zapraszamy do zapoznania się z zapisami Strategii, którą znajdziecie Państwo TUTAJ.

Pierwsze nabory planujemy ogłosić w IV kwartale 2024 roku, trwa aktualnie tworzenie dokumentów programowych, na podstawie których będziemy ogłaszać nabory i oceniać wnioski.

Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z materiałem TVP 3 Rzeszów z tego wydarzenia: https://rzeszow.tvp.pl/1663784/aktualnosci?fbclid=IwAR2ACXyrXtGGaX-ludWI6VlFqi6nr29mRnDgTemCHgjR8zBp4fMNhGf87Us