Punkty konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzania Punktów Konsultacyjnych, które zlokalizowane będą 28 grudnia 2023 r.:

  1. godz. 08:00-12:00 w biurze LGD Lider Dolina Strugu, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn,
  2. godz. 08:00-10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, 36-024 Hyżne 182,
  3. godz. 11:00-13:30 w budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego, 36-016 Chmielnik 49.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje m.in. na temat planowanych do ogłoszenia w 2024 roku naborów wniosków oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027.

Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy!