Wyniki naboru nr 1/2021/G- o powierzenie grantu

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2021/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Lokalne inspiracje. Pobudzenie aktywności młodzieży dla rozwoju Doliny Strugu w oparciu
o dziedzictwo i produkty lokalne”
. Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwała wraz z listą operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Uchwała wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania