LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 1/2021/G

W związku z zakończonym terminem naboru wniosków nr 1/2021/G przekazujemy listę złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektów grantowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: 

,,Lokalne inspiracje. Pobudzenie aktywności młodzieży dla rozwoju Doliny Strugu w oparciu o dziedzictwo i produkty lokalne„

Termin składania wniosków: od 01 czerwca 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.

Lista złożonych wniosków_1_2021_G