„Lokalna Grupa Działania
– Lider Dolina Strugu”
ul. Myśliwska 16,
36-030 Błażowa

Informujemy, iż nowym Dyrektorem Biura powołanym przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z §4. ust. 1 REGULAMINU BIURA „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” w dniu 31 maja 2021 r. został Pan Michał Pępek.

Uzasadnienie dokonanych wyborów:

Wybrana osoba posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie cechy osobowościowe przydatne na stanowisku Dyrektora Biura.