Lista wniosków złożonych w naborze 1/2021

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 na operacje w zakresie  Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 17 maja 2021 r. wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 800 000 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 1/2021