SZKOLENIA W RAMACH naboru 1/2021- podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr np. 1/2021 oraz obostrzeniami dotyczącymi gromadzenia się wprowadzonymi w wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że szkolenia grupowe odbywać się będą w grupach maksymalnie 5-osobowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Ostateczna ilość szkoleń zostanie dostosowana do potrzeb wnioskodawców i ilości zgłoszeń. Na ten moment planujemy zorganizować 2 takie spotkania: 27 oraz 29.04.2021 r.

Spotkania te odbędą się w siedzibie naszego biura o godzinie 09:00 a zapisać się można wyłącznie drogą mailową podając w treści wiadomości imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

Pracownik biura w odpowiedzi na wiadomość e-mail potwierdzi wpłynięcie zgłoszenia oraz datę i godzinę szkolenia, na którą został zapisany Wnioskodawca.

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adres e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl. Gdyby zdarzyło się, że Wnioskodawca nie otrzymał wiadomości zwrotnej, prosimy o kontakt pod numer: 17 2301 099 celem ustalenia przyczyny braku odpowiedzi.