AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z  uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Proponowane zmiany wynikają z tzw. różnic kursowych tj. przeliczenia budżetu LSR z PLN na Euro.

W związku z powyższym zmianie uległy m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 10 grudnia2020 r. br. do godz. 12.00 telefonicznie pod numerem tel. 17 230 10 99, lub drogą elektroniczną na adres biuro@liderds.ostnet.pl.

W załączeniu przedkładamy propozycje zmienionych zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju- aktualizacja 04.12.2020 r.