walne zebranie członków lgd

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10:00 w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 (Dworek).

Z racji ograniczeń pandemicznych co do limitu liczby osób w zgromadzeniach udział w spotkaniu będzie możliwy również w formie on-line. Szczegółowe dane odnośnie możliwości logowania się będą udostępnione przed spotkaniem, albo osobną wiadomością e-mail.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” w związku z zmianami wynikającymi z tzw. różnic kursowych tj. przeliczenia budżetu LSR z PLN na Euro oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  5. Omówienie zakresu aktualizacji procedury konkursowej (załącznika nr 2) w związku ze zmianą rozporządzenia oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  6. Omówienie proponowanych zmian w harmonogramie naboru wniosków.
  7. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  8. Zakończenie obrad.