LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 2/2019/G

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2019/G na operacje w zakresie:

  • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych
  • Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych

w ramach projektu grantowego pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 10 października 2019 r. wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 63 226,00 PLN

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu- 2/2019/G