LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE 1/2019/G

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G na operacje w zakresie:

  • Wsparcie oddolne inicjatyw 
  • Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży
  • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
  • Promowanie dziedzictwa lokalnego 

w ramach projektu grantowego pn. „Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, oraz podnoszeniem wiedzy” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 10 października 2019 r. wpłynęło 8 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 60 008,00 PLN

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu- 1/2019/G