LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2019

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2019 na operacje w zakresie „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 10 października 2019 r. wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 133 246,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 1/2019