LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2019

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2018 na operacje w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 10 października 2019 r. wpłynęło 15 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 750 000,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 2/2018