PUNKT KONSULTACYJNY W TYCZYNIE

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego, który zlokalizowany będzie: w środę 9 października  2019 roku w godzinach od 9 do 11 w pokoju nr 27 , w Urzędzie Gminy w Tyczynie;

W punkcie konsultacyjnym będzie  można uzyskać informacje na temat aktualnych naborów wniosków”:

– 1/2019/G „Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, oraz podnoszeniem wiedzy”
– 2/2019/G „Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych”
1/2019 Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.
2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD (m.in. warunków naboru, kryteriów wyboru operacji, kwalifikowalności wydatków) oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.
Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy!