SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORÓW KONKURSOWYCH

„Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z ogłoszonymi naborami:

–  nr 1/2019 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne;

–  nr 2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

 Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 września 2019 r. o godzinie 09:00 w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Na spotkanie zapraszamy osoby fizyczne chcące uzyskać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów stowarzyszeń oraz mieszkańców gmin obszaru LGD (Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn).