SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORÓW NA GRANTY

Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z ogłoszonymi naborami zakresu operacji grantowych:

– grant nr 1/2019/G  pn. Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, oraz podnoszeniem wiedzy” realizujący przedsięwzięcia:

  • Wsparcie oddolne inicjatyw
  • Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży
  • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
  • Promowanie dziedzictwa lokalnego

– grant nr 2/2019/G pn. Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych” realizujący przedsięwzięcia:

  • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych
  • Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych

Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 września 2019 r. o godzinie 10.30, w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów stowarzyszeń oraz mieszkańców gmin obszaru LGD.