Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD – Lider Dolina Strugu

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 5 sierpnia 2019 r. w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, o godzinie 15:00 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  5. Omówienie proponowanych zmian w harmonogramie naboru wniosków.
  6. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  7. Zakończenie obrad.