Lista złożonych wniosków w naborze nr 5/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2018 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 19 listopada 2018 r. wpłynęło 8 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 400 000,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 5/2018