Lista złożonych wniosków w naborze nr 6/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2018 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 19 listopada 2018 r. wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 440 000,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 6/2018