SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

„Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z ogłoszonymi naborami nr 5/2018 – „Podejmowanie działalności gospodarczej” i nr 6/2018 „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 października 2018 r. o godzinie 09:00 w „DOMU ZDROWIA”, 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 18, budynek obok siedziby „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Na spotkanie zapraszamy osoby fizyczne chcące uzyskać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem środków na rozwój firmy z terenu gmin obszaru LGD (Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn).