Posiedzenie rady

Informujemy o posiedzeniu Rady, które jest planowane na 1 października 2018 r. na godz. 13:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD – Lider Dolina Strugu w Błażowej ul. Myśliwska 16.

Przedmiotem obrad będzie ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru wniosków złożonych w naborach dotyczących naborów 3/2018/G, 2/2018, 3/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.