LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2018 na operacje w zakresie wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 13 września 2018 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę 500 000,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 3/2018.