Lista złożonych wniosków w naborze 4/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2018 na operacje w zakresie Kształtowania przestrzeni publicznej na cele społeczne, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Do dnia 24 września 2018 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę 33 000,00 PLN.

 

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 4/2018.