LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2018/G

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2018/G  na operacje w zakresie:

1.2.1 Wsparcie oddolne inicjatyw.
1.2.3 Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru.
1.2.4 Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży.
3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego.,

w ramach projektu grantowego pn. „Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy”,, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 29 sierpnia 2018 r. wpłynęło 10 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 68 000,00 PLN

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu- 3/2018/G