LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018 na operacje w zakresie Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 29 sierpnia 2018 r. wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 150 000,00  PLN

Lista złożonych wniosków o przyznanie pomocy