Spoktanie informacyjno-szkoleniowe

„Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z organizowanymi naborem grantowym nr 3/3018/G Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy i naborem nr 2/2018 – Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury.

Spotkanie odbędzie się w piątek 3 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”; Błażowa ul. Myśliwska 16.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów stowarzyszeń, parafii, mieszkańców gmin obszaru LGD oraz innych podmiotów zajmujących się działalnością społeczną.