Punkt konsultacyjny

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego, który zorganizowany będzie:

–  w środę 1 sierpnia 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 , w Urzędzie Gminy w Chmielniku;

– w czwartek 2 sierpnia 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 , w Urzędzie Gminy w Hyżnem

W punkcie konsultacyjnym będzie  można uzyskać informacje na temat aktualnych naborów wniosków 3/2018/G Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy oraz naboru  2/2018 – Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków)  oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie  zapraszamy!