Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Rozwój mikroregionu Doliny Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i promocję produktów lokalnych”

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwała wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania.