Wszystkie wpisy, których autorem jest Michał Pępek

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania- Lider Dolina Strugu, publikuje listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G na operacje w zakresie: Marketing produktów rolnych., w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 29 stycznia 2017 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy, na łączną kwotę 10 000,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 4/2018/G

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania- Lider Dolina Strugu, publikuje listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G na operacje w zakresie: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej., w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 29 stycznia 2017 r. wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę 61 439,73 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 3/2018/G

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania- Lider Dolina Strugu, publikuje listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G na operacje w zakresie: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych., w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 29 stycznia 2017 r. wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę 20 000,00 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 2/2018/G

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania informuje, iż w w ramach naboru nr 1/2018/G na operacje w zakresie: Włączanie seniorów w życie społeczne obszaru, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do dnia 29 stycznia 2018 r., nie wpłynął ani jeden wniosek.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 1/2018/G