Archiwum kategorii: Nabory wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

 „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w zakresie:

  • Wsparcie oddolne inicjatyw – limit dostępnych środków –20 000,00 zł
  • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
    – limit dostępnych środków – 15 000,00 zł
  • Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego– limit dostępnych środków – 40 100,00 zł.
Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

LISTA OPERACJI WYBRANYCH w naborze NR 3/2019- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż pracownicy biura oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Czytaj dalej LISTA OPERACJI WYBRANYCH w naborze NR 3/2019- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2019

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2019/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych” .

Czytaj dalej LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2019/G