Archiwum kategorii: Nabory wniosków

LIsta operacji wybranych do dofinansowania- nabór 1/2019- Kształtowanie przestrzeni publicznej

Informujemy, iż pracownicy biura oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”.

Czytaj dalej LIsta operacji wybranych do dofinansowania- nabór 1/2019- Kształtowanie przestrzeni publicznej

POSIEDZENIE RADY – OCENA WNIOSKÓW

Informujemy o posiedzeniu Rady, które planowane jest na dzień 29 listopada 2019 r. na godz. 9:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD – Lider Dolina Strugu w Błażowej ul. Myśliwska 16.
Przedmiotem obrad będzie ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru wniosków złożonych w naborach dotyczących naborów 1/2019, 2/2019, 1/2019/G, 2/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORU KONKURSOWEGO W RAMACH ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z ogłoszonym naborem nr 3/2019 – Rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w środę 27 listopada 2019 r. o godzinie 09:00 w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

Czytaj dalej SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORU KONKURSOWEGO W RAMACH ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNISOKÓW NR 3/2019- rozwijanie działalności gospodarczej

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNISOKÓW NR 3/2019- rozwijanie działalności gospodarczej