Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu 1.2018.G

W związku z zakończonym terminem naboru wniosków nr 1/2018/G przekazujemy listę złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektów grantowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: 

„Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Strugu poprzez aktywizację kapitału społecznego, promowanie produktów lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Termin składania wniosków: od 23 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r.

Lista złożonych wniosków_1_2018_G