EKO WIOSNA – Tyczyn, 27 maja 2018

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Pro-ludzkich „Entropia” organizuje wydarzenie pt. „Eko wiosna”, które odbędzie się w dniu 27 maja 2018 r.

W czasie imprezy „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” zaprezentuje własne stoisko, przy którym będzie można skorzystać z degustacji tradycyjnych potraw i napojów przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piątkowej. Impreza odbędzie się przestrzeni zabytkowego parku oraz dworu w Tyczynie.

W programie przewidziano:

  • wykłady o treściach eko (rolnictwo, zielarstwo, budownictwo),
  • warsztaty rękodzieła, zielarstwa,
  • zabawy dla dzieci,
  • jarmark lokalnych smaków i rękodzieła,
  • występy teatralne, koncerty,
  • spacer ziołowo-kulinarny oraz spacer kulturowy połączony z prelekcją na temat zabytków i wyjątkowości Tyczyna i najbliższej okolicy.

Szczegóły na  plakacie poniżej

Serdecznie zapraszamy!