POSIEDZENIE RADY- NABÓR 2/2017

Podaje sie do wiadomości informację o posiedzeniu Rady „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, które odbędzie się w dniu
21 lipca 2017 r. od godz. 1600 w biurze LGD w Błażowej, ul. Myśliwska 16.

W porządku obrad jest ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena operacji wybranych do dofinansowania w oparciu o lokalne kryteria wyboru, wniosków złożonych w trakcie naborów na „Rozwijania działalności gospodarczej” w okresie od 30 maja 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.