Ocena wniosków złożonych w naborze 1/2017- II część posiedzenia

W związku z dużą liczbą wniosków złożonych w ramach naboru na „Podejmowanie działalności gospodarczej”  ustala się drugą część posiedzenia Rady w terminie 14.07.2017 r. o godz. 16.00.