LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2017

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2017 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 28 czerwca 2017 r. wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 497 820,00 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 2/2017 PLN.