Formularze wniosków i umów

Uprzejmie prosimy potencjalnych wnioskodawców naborów wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej o zapoznanie się z formularzami wniosków i umów dotyczących tychże naborów. Zarówno dokumenty te jak i interpretacje dotyczące większości kwestii związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Na naszej stronie znajdują się one w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju -> Nabory wniosków -> Formularze wniosków i umów.