Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. w biurze LGD- ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa o godzinie 16:00. Zebranie będzie dotyczyć aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność na lata 2014 – 2022  „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  5. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy.