Zaproszenie na nadzwyczajne walne zebranie członków

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 roku (czwartek) o godz. 15oo w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 ( Dworek ).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie propozycji Zarządu w sprawie składek członkowskich i podjęcie uchwały w tej sprawie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej
  6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w tej sprawie.
  7. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  8. Zakończenie obrad.