rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektowych

Informujemy, iż po przeprowadzeniu procedury konkursowej na stanowisko specjalisty ds. projektowych została przyjęta Pani Iwona Maćkowicz zamieszkała w Rzeszowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przeprowadzona procedura konkursowa wykazała, iż kandydatka spełnia przedstawione w konkursie wymagania formalne, posiada znajomość zagadnień podanych w ogłoszeniu, niezbędne kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie zawodowe.