Zaproszenie na nadzwyczajne walne zebranie członków

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz uchwały Zarządu nr 8/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r., zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku o godz. 163o w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 (Dworek).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przedstawienie zmian w liście członków stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji członka Rady z członkostwa w stowarzyszeniu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady LGD.
  8. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.