LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 2/2021/G

W związku z zakończonym terminem naboru wniosków nr 2/2021/G przekazujemy listę złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektów grantowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: 

,,Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw, organizację imprez oraz inwestycje w infrastrukture turystyczną„

Termin składania wniosków: od 15 października 2021 r. do 29 października 2021 r.

Lista złożonych wniosków_2_2021_G