NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 (Dworek).
Z racji ograniczeń pandemicznych co do limitu liczby osób w zgromadzeniach udział w spotkaniu będzie możliwy również w formie on-line. Szczegółowe dane odnośnie możliwości logowania się będą udostępnione przed spotkaniem, albo osobną wiadomością e-mail.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”. oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  5. Omówienie zakresu aktualizacji Regulaminu Rady (zmiana załączników) oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  6. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  7. Zakończenie obrad.