LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2020/G

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020/G na operacje w zakresie:

  1. Wsparcie oddolne inicjatyw
  2. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
  3. Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego

w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 21 września 2020 r. wpłynęło 8 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 62 500,00 PLN

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu- 1/2020/G