LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2020

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 na operacje w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 21 września 2020 r. wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 264 976,19 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 1/2020