LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2019

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 11 grudnia 2019 r. wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 311 687,00 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 3/2019