LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2019/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych” .

Poniżej przedstawiamy

Protokół z posiedzenia Rady

Listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji wybranych do dofinansowania