Wyniki naboru nr 6/2018- rozwijanie działalności gospodarczej

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 6/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Listę operacji zgodnych z LSR/PROW 2014-2020

Lista operacji wybranych do dofinansowania