Ogłoszenie o konkursie fotograficznym

W ramach realizowanego projektu partnerskiego, wraz z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo 5 Gmin, zapraszamy mieszkańców Doliny Strugu do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który tematycznie ma nawiązywać do terenów obydwu LGD a motywem przewodnim powinny być atrakcje turystyczne.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu Partnera:

https://partnerstwo5gmin.pl/konkurs-fotograficzny/

Konkurs organizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.